Making gardens more wonderful

Privacy statement

ls hieronder wordt gesproken over Outdoor Life Group , wordt daarmee bedoeld Outdoor Life Group Holding B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen, maatschappijen en derde partijen.

Outdoor Life Group hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Outdoor Life Group houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens:

 • Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact met ons opneemt, je een bestelling in onze webshop doet, inschrijft voor activiteiten of door je te abonneren op onze nieuwsbrief.
 • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website, webshop verschillende gegevens onder meer door het gebruik van cookies.
 • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Outdoor Life Group  op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via derden, wanneer zij als verwerker voor Outdoor Life Group  optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Outdoor Life Group  plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacybeleid van deze betreffende derden.


In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Als Outdoor Life Group  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@olg.eu.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Outdoor Life Group kan persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Outdoor Life Group  en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Outdoor Life Group  verstrekt. Outdoor Life Group  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountantgegevens, waaronder door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, informatie over je huis, tuin en huisdieren, persoonlijke voorkeuren, social media accounts en inloggegevens.
 • Betalings- en factuurgegevens slaan wij op als je een online betaling doet.
 • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website, webshop en digitale nieuwsbrieven.
 • Gegevens die je indient als je bij ons solliciteert, zoals je CV, motivatie en gerelateerde informatie.


Outdoor Life Group  heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers/klanten die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker/klant ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@olg.eu.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Outdoor Life Group  gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van het aanbieden van producten en diensten via onze website, webshop en fysieke winkel en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
 • Voor het uitvoeren van een koopovereenkomst.
 • Voor het registreren, afhandelen en verzorgen van eventuele vragen, klachten, retouren en reparaties.
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
 • Voor het maken van analyses omtrent aankoop- en bezoekgedrag in de website, webshop en onze fysieke winkel(s) en het vergelijken hiervan met andere (soortelijke) winkels waarmee wij een actieve of passieve samenwerking hebben.
 • Om je persoonlijke acties, aanbiedingen, tips en informatie te verstrekken per e-mail en/of post.
 • Het verstrekken van aankoop gerelateerde informatie zoals handleidingen, gebruikstips, informatie, garantiebewijzen, aankoopbewijzen en bijbehorende producten.
 • Het versturen van acties op de verjaardag van (potentiële) klanten.


Outdoor Life Group  zal deze gegevens minimaal 7 jaar bewaren, tenzij er een langere wettelijke termijn van toepassing is.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij vragen om akkoord voor het gebruik van deze cookies. Via je browser kun je het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen (Let op: Deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics

Outdoor Life Group maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Twijfel je over de echtheid van een e-mail van Outdoor Life Group neem dan contact met ons op via info@olg.eu. Op veiliginternetten.nl vind je meer informatie over wat je kunt doen en laten om veilig te internetten.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen en recht van overdraagbaarheid

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Outdoor Life Group  en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Outdoor Life Group  een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je jezelf adequaat te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Een dergelijk verzoek kan je kenbaar maken via  info@olg.eu.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.

Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Find out more about Outdoor Life Group today